+33 (0)1 48 48 39 76 spain

Contact us

  • SCALP
  • ZI de la Poudrette 8-14, Allée de Bruxelles 93 320 Les Pavillons sous Bois France
  • Tel. +33 (0)1 48 48 39 76
  • scalp@scalp-france.fr

WETTELIJKE VERMELDINGEN

ONDERNEMING

SCALP-SAS
Scalp SAS, 8, Allée de Bruxelles – 93320 Les Pavillons sous Bois, bedrijfskapitaal : 115.500,00 €

Inschrijvingsnummer in het handelsregister : 562 112 227 R.C.S. Bobigny

Hoofdzetel : Scalp SAS, 8, Allée de Bruxelles – 93320 Les Pavillons sous Bois

E-Mail : direction@scalp-france.fr

telefoon : +33 1 48 48 39 76

BTW : FR35562112227

accomodatie

OVH
SAS met een kapitaal van 10 000 000 € RCS Roubaix –

Tourcoing 42476141900011 Code APE 6202A

BTW : FR 22 424 761 419

Hoofdzetel : 2 rue Kellerman – 59100 Roubaix – France Web :

www.ovh.com

telefoon :+33 820 698 765

VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De firma SCALP SAS beschouwt uw gegevens als vertrouwelijk en verbindt er zich toe deze niet verder door te geven. U heeft ten allen tijde het recht uw gegevens aan te passen, recht te zetten en gegevens die u aanbelangen te verwijderen uit onze databank  (artikel 34 van de wet op de informatica en vrijheid nrs.  78-17 van 6 januari 1978.
De persoonlijke informatie kan ten allen tijde opgevraagd worden op de website SCALP-SAS.COM, zij worden voornamelijk door de firma gebruikt voor het beheer van uw vragen. Zij zijn opgeslagen in een klantenbestand van het bedrijf.
De gegevens die verzameld worden op de website van SCALP-SAS.COM zijn door de gebruiker ingebracht in het formulier op de website tijdens het invullen van de gevraagde info (naam, voornaam, postadres, e-mail adres). SCALP-SAS.COM gebruikt deze gegevens in een vertrouwelijk kader om offertes of vragen voor inlichtingen gesteld door gebruikers op het internet te beantwoorden. De verzamelde informatie kan eventueel aan derden,  contractueel verbonden aan het bedrijf, doorgegeven worden, dit kan nodig zijn voor de uitvoering van bepaalde  taken in onder aanneming en die nodig zijn voor de behandeling van een vraag gesteld door een gebruiker via de internet site.
Deze gegevens worden in geen enkel geval aan andere derden doorgegeven tenzij er een vraag komt vanwege gerechtelijke or administratieve diensten bevoegd in deze materie.

auteursrechten

Alle elementen van gelijk welke aard (foto’s, video’s, databestanden, merken, illustraties, logo’s, tekeningen, modellen, lay out, downloadbare documenten) op de website van SCALP-SAS.COM zijn beschermd als intellectuele arbeid onder de Franse en internationale wetgeving op de auteursrechten en de intellectuele eigendom. Deze elementen blijven de exclusieve eigendom van de firma SCALP-SAS.COM, behalve in uitzonderlijke gevallen. In dit geval, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma, elke reproductie, representatie, adaptatie, gedeeltelijke of gehele modificatie van elk gegeven op de website, omwille van welke reden ook verboden op straffe van vervolging.

HYPERLINKS

Het plaatsen van hyperlinks naar onze website is toegestaan mits een voorafgaande schriftelijke toestemming door de onderneming.
De toestemming dient aangevraagd te worden per email op het volgend adres  marketing@scalp-france.fr.
Scalp-sas wijst elke verantwoordelijkheid af over de inhoud van de sites door derden gelinkt na toestemming door de firma naar onze site.

DE COOKIES

Een cookie is een klein bestand, geplaatst in de computer van de gebruiker van de website Scalp-sas.com, en wordt beheerd door Scalp-sas.com, die de cookie heeft geplaatst. Het doel van deze cookies is om de PC van een gebruiker van de internetsite op de site wbcreation.fr te herkennen bij een volgend bezoek.
Scalp-sas.com gebruikt deze cookies om tijdelijk info betreffende de bezoekers en hun bezoeken van de site te verzamelen. De verzamelde informatie kan het volgende inhouden : welke pagina’s door een gebruiker bezocht werden, hoeveel tijd doorgebracht werd op een pagina, het aantal bezoeken per dag…).
Alle indirect verzamelde gegevens zullen enkel gebruikt worden om het volume, het soort en de configuratie van het verkeer die gebruik maakt van de site te beheren, om het ontwerp, de lay out, andere administratieve doeleinden, planning en meer algemeen om de dienstverlening die aan de internauten die gebruik maken van de internet site via de site internet Scalp-sas.com toe te staan.
Iedere gebruiker van de internetsite aanvaardt dat de cookies op hun computer geïnstalleerd worden. Echter, kan elke gebruiker van de website cookies in de configuratie-instellingen van de browser te weigeren.